Palupõhja looduskooli kompleks koosneb küla keskel rajatud kunagise Jaago talu majast, kõrvalhoonetest, katusealustest ning platsidest. 2004.-2005. aastal renoveeriti talumaja ning järgnevate aastate jooksul on valminud õuesõppe klass, suitsuahjuga katusealune, lõkkeplats ning on püstitatud püstkoda. 2010. aasta suveks ehitati ka valmis koolimaja pööningukorruse ööbimistingimuste parandamiseks ning  õppevarustuse hoidmiseks.


Looduskooli avamine 26. oktoobril 2006.a


Leo sätib valvavat kotkast õuesõppeklassi katusele


Suitsuahjuga katusealune 


Suur indiaani telk pakkub lisavõimalusi tegutsemiseks